• Til foreninger i Rebild Kommune

  Regeringen og folketingets partier har d. 7. maj 2020 indgået aftale om genåbningens fase 2, som

  bl.a. indeholder åbning for udendørs Idræts- og foreningsliv.

  Af aftalen fremgår det, at genåbningen sker inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer om

  fysisk afstand, god hygiejne og det generelle forsamlingsforbud på mere end 10 personer.

  Foreninger kan derfor fra nu af genoptage deres aktiviteter i udendørs faciliteter under overholdelse af Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer.

  Det er den enkelte forenings ansvar at tilrettelægge aktiviteterne, så de lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og DIF, DGI og DBU’s fælles anbefalinger.

  Ifølge den eksisterende bekendtgørelse er klubhuse fortsat lukkede, hvilket også indebærer toilet og badefaciliteter.

   

  Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer

  https://www.sst.dk/da/corona

  Sundhedsstyrelsens plakat om udendørs idræt

  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakat_Til-dig-der-traener-udendoers

  DIF og DGIs fælles retningslinjer om udendørs idræt

  https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/dif-s-og-s-dgi-s-tilpasser-s-anbefalinger-s-om-s-udendorsidraet

  DBU’s retningslinjer for genoptagelse af fodboldaktiviteter

  https://www.dbujylland.dk/klubben/corona-status-og-anbefalinger/

  læs mere
 • Til aftenskoler i Rebild Kommune:

  Regeringen og folketingets partier har d. 7. maj 2020 indgået aftale om genåbningens fase 2. Aftenskoler må ligesom de frivillige foreninger derfor fra nu af have hold i udendørs faciliteter under overholdelse af Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer.


  Aftenskolerne kan være omfattet af den annoncerede 3. og 4. fase i genåbningen. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke komme med en konkret udmelding, hvilket vi håber på forståelse for.

  Vi opfordre dog til, at I frem med d 7. juni og 3. fase i genåbningen holder jer orienteret på følgende:

   

  Kulturministeriets hjemmeside

  https://kum.dk/covid-19/

  Myndighedernes retningslinjer:

  https://politi.dk/corona/

  KLs hjemmeside:

  https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/

   

  læs mere
 • Er din idrætsforening ramt af coronakrisen?

  Så er der nu mulighed for at søge DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 🙌🤸

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

  Corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. maj og lukker i første omgang for ansøgning d. 15. maj.

  LÆS MERE PÅ: www.dif.dk/stotte

  læs mere
 • Til aftenskoler og foreninger i Rebild Kommune

  I dette nyhedsbrev kan du finde information og relevante links om kommunalt tilskud, indsendelse af regnskab, statens hjælpepakker, genåbning af aktiviteter og brug af idrætsfaciliteter.

  Kommunale fritids- og idrætsfaciliteter, og fodboldbaner er fortsat lukket

  Rebild Kommune følger bekendtgørelsen og de officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Derfor er alle kommunale fritids- og idrætsfaciliteter, herunder fodboldbanerne, fortsat lukket.

  Genåbningen af skolerne for de yngste årgange lægger beslag på skolernes udearealer, lokaler og ressourcer i et omfang, så det ikke er muligt at åbne for foreningsaktiviteter på samme arealer og lokaler nuværende tidspunkt, hverken udendørs eller indendørs.

  På følgende link kan du læse Bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger (se særligt §6, stk. 3) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/370

  Aktiviteter, der kan genåbne

  Foreningsaktiviteter i egne lokaler og på egne udearealer kan genåbne, hvis aktiviteterne kan gennemføres efter Sundhedsstyrelsens forskrifter. Hvis skolerne ønsker at benytte disse faciliteter, træffer skoler og foreninger selv de nødvendige aftaler.

  Sundhedsstyrelsen har i dialog med DIF (Dansk Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) åbnet for, at idrætsgrene uden fysisk kontakt og med få deltagere kan starte op igen.  Sundhedsstyrelsen forudsætter, at klubhuse og bade- og omklædningsfaciliteter stadig er lukkede. Kommunerne skal således ikke åbne op for sådanne.

  De idrætsgrene, som kan genoptages, er f.eks. atletik, golf, tennis og vandsportsgrene. DIF og DBU (Dansk Boldspil-Union) anbefaler fortsat at fodboldklubberne ikke starter op, da det stadig vurderes for stor risiko for smittespredning. Det betyder også, at der fortsat skal være lukket for alle fodboldbaner.

  På følgende link kan du læse DIF og DGIs anbefalinger:

  https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/dif-s-og-s-dgi-s-tilpasser-s-anbefalinger-s-om-s-udendorsidraet

  Selvejende haller

  Hallerne i Rebild Kommune er selvejende og træffer derfor selv beslutning vedr. initiativer i forbindelse med Covid-19. Hallerne følger myndighedernes anbefalinger og holder derfor lukket for foreningsaktivitet.

  Tilskud og regnskaber for aftenskoler og foreninger

  Alle de kommunale tilskud udbetales uændret jf. tidligere udsendte mails.

  Vær opmærksom på at:

  • Indsendelse af tilskudsregnskab (normalt 1. april), udskydes til 4. maj.

  • Aftenskolerne fortsat skal indsende løn- og timesedler selv om undervisningen er aflyst.

    

  Hjælpepakker og kompensation for tabt deltagerbetaling

  Som forening/aftenskole har I mulighed for at søge kompensation for tabt deltagerbetaling. I skal selv søge om denne kompensation hos Kulturministeriet via dette link: https://slks.dk/covid-19/

  Uddybende information om hjælpepakker til kulturlivet, herunder aftenskoler og frivillige foreninger kan findes kulturministeriets hjemmeside på link: https://kum.dk/covid-19/

   

  Andre nyttige links:

   

  Myndighedernes samlede information omkring COVID-19:

  Link: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/

  Seneste udmeldinger fra de danske myndigheder:

  Link: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne

  KLs hjemmeside for retningslinjer for folkebiblioteker, folkeoplysning eller lignende:

  Link: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/information-om-covid19-coronavirus/

   

  læs mere
 • GODT NYT TIL FORENINGER OG AFTENSKOLER

  Corona-krisen får ikke økonomiske konsekvenser for lokale- og aktivitetstilskud til aftenskoler og foreninger. Vi udbetaler i Rebild Kommune tilskud lige som vi plejer.

  Borgmester Leon Sebbelin – som også er formand for KL’s Kultur, Erhverv- og Planudvalg – er glad for den aftale, der i dag er indgået mellem Regeringen og Folketingets partier om at sikre 141 mio. kr. til hjælp til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet:

  - I kommunerne er vi glade for, at der nu bliver sikkerhed for, at vi kan holde hånden under foreningslivet og aftenskolerne og kommunerne kan udbetale de tilskud som foreningerne var stillet i udsigt, da de lagde deres budgetter. I alle kommuner er foreningslivet og aftenskolerne afgørende for kulturlivet og sammenhængskraften i lokalsamfundet.

   

   

  Du kan finde link til bekendtgørelsen, som gør det muligt, nederst i denne pressemeddelelse fra KL: https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/hjaelp-paa-vej-til-hoejskoler-aftenskoler-og-folkeuniversiteterne/1/1/

   

  læs mere