• Til frivillige foreninger, aftenskoler og selvejende idrætsinstitutioner i Rebild Kommune

  Rebild Kommune har de seneste døgn erfaret en stigning i antallet af corona-smittede. Det har betydet, at Rebild Kommune nu kommer ind på ”bekymringslisten” hos Styrelsen for Patientsikkerhed og går i rødt på landkortet i forhold til nye smittede. De nye tilfælde er spredt i kommunen, så der er ikke tale om et enkelt ”hotspot”.

   

  På nuværende tidspunkt er der ingen ændring i de seneste konkrete anbefalinger, men vi gør opmærksom på, at I tager skærpet hensyn og er ekstra opmærksomme på hygiejne, afstand, afspritning mv. og i øvrigt fortsat følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

   

  Skolerne her fortsat åbne døre for foreningslivet og aftenskolerne, under samme retningslinjer, men under skærpet opmærksomhed, hos både foreninger, aftenskoler og skolerne.

   

  Rebild Kommune opfordrer til, at foreninger, skoler og idrætshaller indbyrdes aftaler hvorledes aktiviteter på bedste vis afvikles efter de gældende retningslinjer.

   

  Rebild Kommune vil løbende i tilfælde af relevante ændringer i retningslinjer eller lignende holde foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner orienteret og formidle hvor relevant information findes. Vi opfordrer dog til at foreninger og institutioner også selv holder sig orienteret på blandt andet nedenstående hjemmesider. I øvrigt gør vi opmærksom på, at det er de som afholder aktiviteterne, som er ansvarlig for at retningslinjer overholdes.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor.

   

  Retningslinjer (indendørs) fra Kulturministeriet

  Retningslinjer (udendørs) fra Kulturministeriet

  Retningslinjer fra DGI, DIF og Firmaidrætten

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  Anbefalinger fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF)

  læs mere
 • Til frivillige foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner

  Regeringen og aftalepartierne har den 28.08.20 vedtaget en politisk aftale vedr. genåbning af Danmark. Særligt aftalens pkt. 2, 4,5 og 6 kan være relevante for jer ift støtte og hjælpepakker. 

  Aftalen indeholder bl.a.:

  • Ny pulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. Puljen skal understøtte, at flere nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter bliver gennemført i forbindelse med genåbningen af Danmark. Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger inden for kulturområdet mv, kulturinstitutioner og -organisationer, der laver aktiviteter for dagtilbud og folkeskoler, samt multiarenaer og folkeoplysende foreninger. Ansøgere skal have en årlig omsætning på min. 1 mio. kr. Der kan max støttes med 6 mio. kr. i perioden fra den 1. september – 31. oktober, og puljen vil kunne søges løbende. Der er endnu ikke offentliggjort detaljer omkring ansøgningsproces mv., og det er pt. uklart, i hvilket omfang de kommunale institutioner kan søge puljen.

   

  • 100 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, der administreres af DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF. Midlerne er målrettet breddeorienterede ansøgninger inden for såvel idræt som amatørkultur.

   

  • Flere kompensationsordninger forlænges frem til den 31. oktober 2020: Det gælder bl.a. kompensationsordningerne til arrangører, kompensationsordningerne for faste omkostninger for særligt berørte erhverv. Dertil videreføres kompensationsordninger for selvstændige, kunstnere m.v., som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet. Den midlertidige kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. forlænges også. Der er mulighed for at forlænge ordningerne frem til 31. december.

   

  • Mulighed for kompensation til underleverandører på store begivenheder, hvor arrangøren er en kommune.

   

  I øvrigt gør Rebild Kommune opmærksom på at der ingen ændringer er i forhold til det som Folketingets partier, i forbindelse med genåbningens fase 3, indgik aftale om den 6. juni 2020.

  Fra mandag den 8. juni har idrætsforeninger igen kunne åbne op for indendørs idræt og aftenskoler igen åbne op for indendørs aktiviteter som dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som yoga, dart og tankesport.

  I forlængelse af genåbningen af al indendørs idræt har Kulturministeriet udsendt opdaterede retningslinjer for udendørs idræt. De retningslinjer tillader blandt andet bade- og omklædningsfaciliteter i det omfang, at de rengøres grundigt i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer.

  I forbindelse med genåbning af idrætshaller, svømmehaller og indendørs idræts- og foreningsaktiviteter anbefaler Rebild Kommune, at retningslinjer fra sundhedsmyndighederne følges. 

  Rebild Kommune opfordrer til, at foreninger og idrætshaller indbyrdes aftaler hvorledes aktiviteter på bedste vis afvikles efter de gældende retningslinjer.

  Rebild Kommune vil løbende i tilfælde af relevante ændringer i retningslinjer eller lignende holde foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner orienteret og formidle hvor relevant information findes. Vi opfordrer dog til at foreninger og institutioner også selv holder sig orienteret på blandt andet nedenstående hjemmesider. I øvrigt gør Rebild Kommune opmærksom på, at det er de som afholder aktiviteterne, som er ansvarlig for at retningslinjer overholdes.

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor:

  Retningslinjer (indendørs) fra Kulturministeriet

  https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_21_juli.pdf

  Retningslinjer (udendørs) fra Kulturministeriet

  https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_udendoers_idraets-_og_foreningsliv_21_juli.pdf

  Retningslinjer fra DGI, DIF og Firmaidrætten

  https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  https://www.sst.dk/da/corona

  Dansk Oplysnings Forbund

  Anbefalinger fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF)

  læs mere
 • Generalforsamling og valg til Fritidsrådet.

  Hvis der i din forening findes et person, som går med et fritidsrådsmedlem i maven, så er chancen der nu for at blive valgt ind i Rådet. Som medlem af Fritidsrådet skal man have ambitioner om at gøre en positiv forskel for forenings- og fritidslivet i Rebild Kommune, man kommer i tæt berøring med alle fritidsområder i Kommunen, man er i løbende tæt dialog med forvaltningen og man får mulighed for at præge fritidslivet i kommunen i nye og bedre retninger.  

   

  D 24/9-20 kl 17 i Skørping Idrætscenter er der (lidt forsinket) generalforsamling, valg og efterfølgende konstituering af Rebild Kommunes Fritidsråd.

  Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. 

  Hvis du vil læse mere om hvad Fritidsrådet er, kan du se her: https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/fritidsraadet

   

  Indstillingsskema kan findes her: https://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/indstillingsskemab_fritidsraad_pdf.pdf

   

  Kort om Fritidsrådet og valget

  Rådet består af 13 medlemmer. 10 medlemmer vælges fra godkendte folkeoplysende foreninger/aftenskoler. Alle kan opstille kandidater inden for nedenstående grupper. Dette sker ved henvendelse til Idræts- og Fritidskonsulent Mads Rasmussen på mara@rebild.dk. 3 medlemmer fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet og de unge udpeges af deres eget råd. 

   

  Sammensætningen skal ske efter følgende retningslinjer: 

  4 medlemmer fra idræts- og sportsforeninger 

  2 medlemmer for aftenskolerne 

  2 medlemmer fra spejderforeninger 

  2 medlemmer fra hobbybetonede foreninger 

  1 medlem fra Ældrerådet 

  1 medlem fra Handicaprådet 

  1 medlem fra de unge (evt. Ungdomsråd) 

   

  I år skal der vælges henholdsvis: 2 repræsentanter fra idrætsområdet plus en vakant. 1 repræsentant fra spejderne. 1 repræsentant fra aftenskolerne.

   

  Efter opstillingsfristens udløb (d 18. september 2020) sendes de opstillede kandidater i direkte valg indenfor deres egen gruppe. Hver forening/aftenskole skal afgive det antal stemmer, der er pladser til inden for deres område. Stemmen afgives af foreningens/aftenskolens formand. 

  I tilfælde af stemmelighed mellem 2 kandidater, afgøres valget ved lodtrækning.

  I tilfælde af, at der ikke er opstillet flere kandidater, end der kan vælges, er de opstillede kandidater automatisk valgt og sendes ikke i direkte valg indenfor egen gruppe.

    

  Hvis du måtte have spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mara@rebild.dk. Og du er også velkommen til at videresende denne mail til medlemmerne i din forening.

  læs mere
 • Generalforsamling og valg til Fritidsrådet.

  Hvis der i din forening findes et person, som går med et fritidsrådsmedlem i maven, så er chancen der nu for at blive valgt ind i Rådet. Som medlem af Fritidsrådet skal man have ambitioner om at gøre en positiv forskel for forenings- og fritidslivet i Rebild Kommune, man kommer i tæt berøring med alle fritidsområder i Kommunen, man er i løbende tæt dialog med forvaltningen og man får mulighed for at præge fritidslivet i kommunen i nye og bedre retninger.  

   

  D 24/9-20 kl 17 i Skørping Idrætscenter er der (lidt forsinket) generalforsamling, valg og efterfølgende konstituering af Rebild Kommunes Fritidsråd.

  Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. 

  Hvis du vil læse mere om hvad Fritidsrådet er, kan du se her: https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/fritidsraadet

   

  Indstillingsskema kan findes her: https://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/indstillingsskemab_fritidsraad_pdf.pdf

   

  Kort om Fritidsrådet og valget

  Rådet består af 13 medlemmer. 10 medlemmer vælges fra godkendte folkeoplysende foreninger/aftenskoler. Alle kan opstille kandidater inden for nedenstående grupper. Dette sker ved henvendelse til Idræts- og Fritidskonsulent Mads Rasmussen på mara@rebild.dk. 3 medlemmer fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet og de unge udpeges af deres eget råd. 

   

  Sammensætningen skal ske efter følgende retningslinjer: 

  4 medlemmer fra idræts- og sportsforeninger 

  2 medlemmer for aftenskolerne 

  2 medlemmer fra spejderforeninger 

  2 medlemmer fra hobbybetonede foreninger 

  1 medlem fra Ældrerådet 

  1 medlem fra Handicaprådet 

  1 medlem fra de unge (evt. Ungdomsråd) 

   

  I år skal der vælges henholdsvis: 2 repræsentanter fra idrætsområdet plus en vakant. 1 repræsentant fra spejderne. 1 repræsentant fra aftenskolerne.

   

  Efter opstillingsfristens udløb (d 18. september 2020) sendes de opstillede kandidater i direkte valg indenfor deres egen gruppe. Hver forening/aftenskole skal afgive det antal stemmer, der er pladser til inden for deres område. Stemmen afgives af foreningens/aftenskolens formand. 

  I tilfælde af stemmelighed mellem 2 kandidater, afgøres valget ved lodtrækning.

  I tilfælde af, at der ikke er opstillet flere kandidater, end der kan vælges, er de opstillede kandidater automatisk valgt og sendes ikke i direkte valg indenfor egen gruppe.

    

  Hvis du måtte have spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mara@rebild.dk. Og du er også velkommen til at videresende denne mail til medlemmerne i din forening.

  læs mere
 • Udvidet foreningspulje til sommeraktiviteter for børn i Rebild Kommune

  Rebild Kommune har fået tildelt penge fra Børne og Undervisningsministeriet til at skabe sommeraktiviteter for børn og unge. Der blev i juni udmøntet en pulje på 150.000kr til lokale foreningerne i Rebild Kommune.

  Denne pulje udvides nu med 100.000kr som I foreninger kan søge på ny til aktiviteter i resten af august.

   

  Hvis din forening har lyst til at afvikle en eller flere aktiviteter for børn og unge, kan I altså nu igen søge puljen.

   

  Målgruppen for sommeraktiviteterne er primært 6-17 årige børn og unge med socialt og eller fagligt særlige behov. Aktiviteten skal afholdes inden udgangen af august.

  Sommerferieaktiviteterne skal som udgangspunkt være gratis for deltagerne. Det betyder, at foreningen vil få en på forhånd aftalt betaling fra Rebild Kommune for at lave aktiviteten.

   

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende. Send nedenstående informationer til mara@rebild.dk

  I ansøgningen angives:

  ·         Aktivitetens navn

  ·         Målgruppen

  ·         Max deltagerantal

  ·         Tilbuddets indhold

  ·         Dato(er) + tidspunkt (fra-til)

  ·         Placering

  ·         Forening(er)

  ·         Kontaktperson

  ·         Foreningens pris for at lave tilbuddet

  ·         Desuden vil vi gerne, at I angiver om aktiviteten har et (eller begge)

                                                        - Læringssigte

                                                        - Socialt sigte

  Vi er klar over, at vi arbejder med en meget kort tidsfrist, men vi står naturligvis til rådighed med svar og vejledning, hvis der er brug for det.

  I kan kontakte

  Kristina Leth Kristensen klkr@rebild.dk

  Mads Rasmussen mara@rebild.dk

  læs mere