• Til foreninger og selvejende haller i Rebild Kommune

  Regeringen har indført nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. oktober og fire uger frem. 

  Forsamlingsforbuddet er fra mandag den 26. oktober sænket fra 50 til 10 personer, mens det fra på torsdag den 29. oktober bliver et krav, at der bæres mundbind eller visir, når man færdes i indendørs idrætsfaciliteter og i øvrige kulturinstitutioner.

   

  Rebild Kommune bakker naturligvis op om myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod de stigende smittetal. Vi opfordrer jer foreninger og haller til at fastholde fællesskaberne med respekt for de nye regler og retningslinjer.

  Som tidligere anbefaler Rebild Kommune institutioner, foreninger og aftenskoler til at søge specifikke anbefalinger hos de relevante myndigheder og hovedorganisationer.

   

  Forbud mod at forsamles mere end 10 personer

  Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer. Dog fritages børn og unge for det sænkede forsamlingsforbud. For børn og unge under 21 år fastholdes forsamlingsforbuddet på 50 personer inkl. evt. ansvarlige personer, som er ældre end 21.

   

  Svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for ophold og færdsel på tværs af aldersgrupper. Det vil sige, at man som hidtil opererer med et arealkrav. Er der tale om et arrangement eller en aktivitet som f.eks. holdtræning, må der til gengæld maksimalt være 10 personer til stede.

   

  Mundbind

  Fra torsdag den 29. oktober bliver det et krav, at personer over 12 år bærer mundbind eller visir, når de færdes i indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om mundbund gælder ikke, når man sidder ned. Der er ikke krav om mundbild under selve idrætsaktiviteten.

  Derudover
  Skolerne har fortsat åbne døre for foreningslivet og aftenskolerne, men under skærpet opmærksomhed, hos både foreninger, aftenskoler og skolerne. Rebild Kommune opfordrer til, at foreninger, skoler og idrætshaller indbyrdes aftaler hvorledes aktiviteter på bedste vis afvikles efter de gældende retningslinjer.

   

  I tilfælde af relevante ændringer i retningslinjer eller lignende vil vi holde foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner orienteret og formidle hvor relevant information findes. Vi opfordrer dog til at foreninger og institutioner også selv holder sig orienteret på blandt andet nedenstående hjemmesider. Vi orienterer jer naturligvis også løbende om hjælpepakker og -puljer. I øvrigt gør vi opmærksom på, at det er de som afholder aktiviteterne, som er ansvarlig for at retningslinjer overholdes.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor:

   

  Seneste nyt på:

  https://coronasmitte.dk/

   

  Sundhedsministriets oversigt over gældende og nye retningslinjer

  https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf

   

  DGIs anbefalinger til foreninger
  www.dgi.dk/corona

   

  IFFDs Anbefalinger – primært til haller

  https://www.iffd.dk/nyheder/nye-restriktioner-for-landets-idraets-og-fritidsfaciliteter

   

  DOFs Anbefalinger – primært til aftenskoler:

  https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/

  læs mere
 • Skal din forening søge Lokaletilskud for 2021

  Så er det nu, der er åbnet op for at din forening kan søge om Lokaletilskud for 2021. 

  Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler, læs om tilskudsreglerne i Rebild Kommunes regelsæt her. 

  Lokaletilskuddet søges igennem jeres foreningsporfil her på foreningsportalen ved at logge ind. 

  Ansøgningsfristen er den 2. november 2020 kl. 12.00. 

  Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Camilla Framnes på telefon 9988 7716 eller mail Cafr@rebild.dk. 

   

  læs mere
 • Frivillig Fredag – en fest for de frivillige

  Se med i morgen Fredag d. 25/9 2020 kl. 16.30 på www.rebild.dk

  Hvert år den sidste fredag i september fejrer Rebild Kommune alle de frivillige ildsjæle, der året rundt gør en stor indsats for fællesskabet og livsglæden i hele kommunen. Temaet for årets Frivillige Fredag er Bæredygtige fællesskaber.

  Men i en tid, hvor Coronaen sætter sit præg overalt, skulle Frivillig Fredag nytænkes. Programmet og festen for de frivillige var allerede planlagt, men kunne ikke gennemføres i en stor forsamling. Derfor har vi lavet en digital løsning, så vi fastholder fejringen af frivilligheden og kan give noget tilbage til alle de frivillige kræfter her i kommunen.

  Klik ind på rebild.dk i morgen kl. 16.30, hvor I kan se programmet.

  læs mere
 • Fritidsrådets generalforsamling

  Kære foreninger og aftenskoler

   

  I modtog i sidste uge en invitation til generalforsamling i Rebild Kommunes Fritidsråd (se nedenfor).

  Grundet de skærpede Covid-19 retningslinjer er vi desværre (IGEN, IGEN) nødsaget til at udskyde generalforsamlingen.

   

  Det er selvsagt enormt frustrerende, da både jeg, Rådet og Rebild Kommune har en brændende interesse i at have et stærkt, initiativrigt og hårdt arbejdede Råd til gavn for hele foreningslivet i Rebild Kommune.

   

  Ambitionerne må dog vente. Jeg har i samråd med Fritidsrådet besluttet, at udskyde generalforsamlingen til foråret 2021, hvorfor det siddende Råd vil nødstyre indtil da.

  Jeg håber meget på, at situationen ikke vil tage gnisten fra jer og særligt dem af jer, som har ønsket at stille op til valg.

   

  Til foråret vil hele det siddende råd, grundet ovenstående beslutning, være på valg. Jeg vil gøre mit allerbedste for, at generalforsamlingen til foråret 2021 bliver en succes, og at vi kan få sammensat et stærkt, arbejdsomt og ambitiøst Fritidsråd.

   

  Jeg vil holde jer løbende orienteret.

   

  /alt godt  

   

  Med Venlig hilsen

  Mads Rasmussen

  læs mere
 • Til frivillige foreninger, aftenskoler og selvejende idrætsinstitutioner i Rebild Kommune

  Rebild Kommune har de seneste døgn erfaret en stigning i antallet af corona-smittede. Det har betydet, at Rebild Kommune nu kommer ind på ”bekymringslisten” hos Styrelsen for Patientsikkerhed og går i rødt på landkortet i forhold til nye smittede. De nye tilfælde er spredt i kommunen, så der er ikke tale om et enkelt ”hotspot”.

   

  På nuværende tidspunkt er der ingen ændring i de seneste konkrete anbefalinger, men vi gør opmærksom på, at I tager skærpet hensyn og er ekstra opmærksomme på hygiejne, afstand, afspritning mv. og i øvrigt fortsat følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

   

  Skolerne her fortsat åbne døre for foreningslivet og aftenskolerne, under samme retningslinjer, men under skærpet opmærksomhed, hos både foreninger, aftenskoler og skolerne.

   

  Rebild Kommune opfordrer til, at foreninger, skoler og idrætshaller indbyrdes aftaler hvorledes aktiviteter på bedste vis afvikles efter de gældende retningslinjer.

   

  Rebild Kommune vil løbende i tilfælde af relevante ændringer i retningslinjer eller lignende holde foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner orienteret og formidle hvor relevant information findes. Vi opfordrer dog til at foreninger og institutioner også selv holder sig orienteret på blandt andet nedenstående hjemmesider. I øvrigt gør vi opmærksom på, at det er de som afholder aktiviteterne, som er ansvarlig for at retningslinjer overholdes.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor.

   

  Retningslinjer (indendørs) fra Kulturministeriet

  Retningslinjer (udendørs) fra Kulturministeriet

  Retningslinjer fra DGI, DIF og Firmaidrætten

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  Anbefalinger fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF)

  læs mere