• Tid til at indsende Lokaletilskudsregnskab 2021

  Nu er det tid til at indsende regnskab for modtaget lokaletilskud 2021 via. www.forening.rebild.dk. Fristen for at indsende lokaletilskudsregnskabet er den 1. april 2022 kl. 23.59.

  Vigtigt for ALLE godkendte folkeoplysende foreninger i Rebild Kommune:
  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Rebild Kommune, skal indsende årsregnskab underskrevet af den samlede bestyrelse, som også indsendes via. lokaletilskudsregnskab ´formularen` (også selv om man ikke har modtaget lokaletilskud). Det betyder blot at i udfylder medlemstal og vedhæft årsregnskabet i bunden, indsender og underskrifter med NemID.

  Vær opmærksom på flg.

  Når I indsender jeres lokaletilskudsregnskab, skal der vedhæftet dokumentation for alle udgifter der er modtaget tilskud til.   

  VIGTIGT:
  Ift. Covid-19, så skal der igen i år ansøges på samme måde som sidste år jf. Kultur og Fritidsudvalget beslutning den 13. januar 2021.

  I forhold til at indberette medlemstal, udgifter, aktivitetstimer mm. For 2021 – er det vigtigt at I skriver de faktiske tal, hvorefter vi manuelt regulerer tallene, hvis medlemstal og aktivitetstimer er lavere end 2019 tal.

  Der er ikke indsendt før:
  Vær opmærksom på at, når alle felter er udfyldt og I er klar til at trykke på ´videre ´, så kommer i tilbage i ansøgningsformularen, hvor I har får mulighed for at printe til pdf. Derefter går I ned i bunden igen og trykke på ´videre´- for dernæst at udfylde oplysninger på formand og kasserer + revisor (revisorunderskrift er kun hvis i modtager tilskud over 500.000kr) og tryk på ´send´, så lokaletilskudsregnskabet kan underskrives med NemID.

  Vær her opmærksom på, regnskabet ikke er gået igennem før alle parter har skrevet under på regnskabet med NemID.   

  Husk at opdaterer kontaktoplysningerne på foreningsportalen, hvis der er sket ændringer i forhold til formand, kasserer og kontaktperson.

  Hvis I får brug for hjælp, så tag kontakt til Camilla Framnes tlf. 9988 7716, cafr@rebild.dk  

  læs mere
 • Ansøg om Aktivitetstilskud og Leder, træner og instruktøruddannelse

  Nu er der åbnet op for at jeres forening skal søge om:

  Aktivitetstilskud 2022 og Leder, træner og instruktøruddannelse 2021. 

  Ansøgningsfristen for begge tilskud er den 6. februar 2022 kl. 23.59

  Begge tilskud skal søges her på foreningsportalen via. foreningens personlige profil. 

  Læs mere om Aktivitetstilskud og Leder, træner og instruktørudannelse i Rebild Kommunes regelsæt for folkeoplysende foreninger. 

   

  læs mere
 • Kassererkurset bliver afholdt den 4. november

  Kære foreninger og aftenskoler

  Så er der nyt. Vi har nu fundet ny dato for kassererkursus 2021.

  Kassererkurset bliver afholdt den 4. november 

  For aftenskoler fra kl. 16.30 til kl. 18.30.

  For foreninger fra kl. 17.30 til ca. kl. 20.00.

  OBS. Afholdes på Sundhedscenteret, i salen.

  Tilmelding skal ske via. Mail til Inge Stougård Jensen, isje@rebild.dk senest den 25. oktober.

  læs mere
 • Skal din forening søge om Lokaletilskud for 2022?

  Lokaletilskud 2022

  Der kan søges lokaletilskud 2022, fra den 15. oktober 2021 til den 12. november.

  Lokaletilskuddet kan søges igennem forenings profil her på foreningsportalen.

   

   

  læs mere
 • Til foreninger, aftenskoler og selvejende haller i Rebild Kommune

  Vedrørende beregning af tilskud i 2021

  Den 13. januar vedtog Kultur- og Fritidsudvalget i Rebild Kommune at tilskud til foreninger og aftenskoler kan bygge på tal for 2019. 

  Se beslutningen her

  Beslutningen betyder at:

  1) Foreninger og aftenskoler skal stadig indberette som de plejer med de faktisk tal for 2020 (Forvaltningen har behov for at se de faktisk 2020 tal og forvaltningen vil derpå regulere tilskuddet til foreningen så frem 2019-tal er højere end 2020-tal)

  2) Foreninger kan som minimum få lokaletilskuddet udregnet efter de aktivitetstimer de havde i 2019, forudsat de har haft udgiften til lokalerne.

  3) Hvis en forening har flere aktivitetstimer i 2020, end de havde i 2019, får de udregnet tilskuddet på baggrund af deres aktivitetstimer i 2020.

  4) Hvis en forening har haft medlemsnedgang i 2020, vil medlemstallet for 2019 benyttes.

  Til aftenskoler

  Aftenskoler der ikke har haft aktivitet nok til at opretholde deres bevilligede tilskud for 2020, vil som minimum få et tilskud svarende til det tilskud, som de var berettiget til i 2019. Hvis de har haft mere aktivitet i 2020, end i 2019, får de tilskud herefter.

  Aftenskoler kan fortsat indsende løn- og timesedler selvom undervisninger er aflyst. Aftenskolen skal dog være opmærksom på, ved den halvårlige afregning, at der som altid skal tilbage betales 2/3 af lønnen.

  Beslutningen supplerer de stadig gældende regler om at:

  1. Foreningerne kan modtage lokaletilskud, også selvom de ikke er aktive og benytter deres lokaletider, og lokaletilskud berøres således ikke af Covid-19.

  2. Aftenskoler får tilskud til løn til underviserne. De aftenskoler der har udbetalt løn til undervisere/skoleledere, har fortsat fået tilskud til lønnen, selvom de ikke har haft aktivitet. Dem der ikke har udbetalt løn, har ikke fået tilskud til de aflyste timer.

  Fællesmøde for foreninger og aftenskoler om Covid-19-situationen i 2021 (i uge 6)

  Der planlægges lige nu et fælles online møde for alle foreninger, aftenskoler og selvejende haller. Mødet har til formål at 1) opsummere og samle information til jer fra forvaltningen og 2) at tage temperaturen på jer og jeres forenings oplevelser, samt besvare de spørgsmål I måtte have i forbindelse med covid-19 situationen.

  Forventeligt vil mødet finde sted online torsdag den 11. februar kl 17-18. I vil snarest modtage mere information om dette. 

  læs mere