• Til frivillige foreninger i Rebild Kommune

  I samarbejde med DGI Nordjylland har Rebild Kommune pr. 1. juni ansat Kristina Leth Kristensen som foreningsudviklingskonsulent. Kristinas opgave som foreningsudviklingskonsulent bliver at støtte op om, og udvikle kommunens foreningsliv.

  Der vil med ansættelsen sættes ekstra fokus på foreningslivet i Rebild Kommune – og målet er, at det i forvejen stærke foreningsliv udvikler yderligere, og dermed kan spille en endnu større rolle for eksisterende og nye medlemmer.

  Med ansættelsen af Kristina har I således hele tre personer fra Rebild Kommune, som kan og vil arbejde for og med jer. Det betyder, at vi både har ambitionerne og ressourcerne til at løfte foreningslivet til nye højder.

  Vi glæder os meget til et øget samarbejde.

  Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkomne til at tage fat i en af os.

  Nedenfor kan I se hvem vi er, vores kontaktoplysninger og hvad vores primære arbejdsområde er.

  Mads Rasmussen                                               
  Udviklingskonsulent, Idræt og Fritid
  20671645
  mara@rebild.dk

  Primære arbejdsområder

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Projektstyring og ledelse

  Kristina Leth Kristensen
  Foreningsudviklingskonsulent i samarbejde med DGI
  25357158
  klkr@rebild.dk

  Primære arbejdsområder
  Udviklingsarbejde i og med foreningerne
  Bindeled mellem foreningerne og DGI
   

  Camilla Framnes
  Administrativ medarbejder
  99887716 / 25105769
  Cafr@rebild.dk

  Primære arbejdsområde
  Foreningsportalen
  Tilskud
  Godkendelser af nye foreninger

                            

  læs mere
 • Foreningspulje til sommeraktiviteter for børn i Rebild Kommune

  Rebild Kommune har fået tildelt penge fra Børne og Undervisningsministeriet til at skabe sommeraktiviteter for børn og unge. Derfor udmøntes der en pulje på 150.000kr til lokale foreningerne i Rebild Kommune.

  Hvis din forening har lyst til at afvikle en eller flere aktiviteter for børn og unge, kan du nu søge denne pulje.

   

  Målgruppen for sommeraktiviteterne er primært 6-17 årige børn og unge med socialt og eller fagligt særlige behov. Aktiviteten skal afholdes mellem dags dato og 1. september 2020 og skal foregå i Rebild Kommune.

  Sommerferieaktiviteterne skal som udgangspunkt være gratis for deltagerne. Det betyder, at foreningen vil få en på forhånd aftalt betaling fra Rebild Kommune for at lave aktiviteten. Det er muligt at søge om fritidspas til efterfølgende deltagelse i en aktivitet i en forening.

  For at byde ind på at lave sommerferieaktiviteter, skal I senest torsdag den 25 juni sende nedenstående informationer til mara@rebild.dk

  I ansøgningen angives:

  ·         Aktivitetens navn

  ·         Målgruppen

  ·         Max deltagerantal

  ·         Tilbuddets indhold

  ·         Dato(er) + tidspunkt (fra-til)

  ·         Placering

  ·         Forening(er)

  ·         Kontaktperson

  ·         Foreningens pris for at lave tilbuddet

  ·         Desuden vil vi gerne, at I angiver om aktiviteten har et (eller begge)

  • Læringssigte
  • Socialt sigte

  Alle, der byder ind, vil blive kontaktet i løbet af uge 27.

  Vi er klar over, at vi arbejder med en meget kort tidsfrist her, men sommerferien er lige om hjørnet. Vi står naturligvis til rådighed med svar og vejledning, hvis der er brug for det.

  I kan kontakte

  Kristina Leth Kristensen klkr@rebild.dk

  Mads Rasmussen mara@rebild.dk

  læs mere
 • Til frivillige foreninger, aftenskoler og selvejende idrætsinstitutioner i Rebild Kommune

  Folketingets partier er den 6. juni 2020 blevet enige om at fase 3 af genåbningen af Danmark omfatter indendørs idrætsaktiviteter.

   

  Fra mandag den 8. juni kan idrætsforeninger igen åbne op for indendørs idræt og aftenskoler igen åbne op for indendørs aktiviteter som dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som yoga, dart og tankesport.

   

  I forlængelse af genåbningen af al indendørs idræt har Kulturministeriet udsendt opdaterede retningslinjer for udendørs idræt. De nye retningslinjer tillader blandt andet bade- og omklædningsfaciliteter i det omfang, at de rengøres grundigt i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer.

   

  Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de idræts- og fritidsaktiviteter, der er åbnet, og for de aktiviteter og faciliteter, som nu genåbner.

  I forbindelse med genåbning af idrætshaller, svømmehaller og indendørs idræts- og foreningsaktiviteter anbefaler Rebild Kommune, at retningslinjer fra sundhedsmyndighederne følges. 

   

  Rebild Kommune opfordrer til, at foreninger og idrætshaller indbyrdes aftaler hvorledes aktiviteter på bedste vis afvikles efter de gældende retningslinjer.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor:

   

  Retningslinjer (indendørs) fra Kulturministeriet

  https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf?fbclid=IwAR2C7mhg_ECPVDhThS6IIhZupHiwpXZr3zamFElQxOJz_GvjnsMFT4aDGWk

   

  Retningslinjer (udendørs) fra Kulturministeriet

  https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Udendoers_-_Retningslinjer_for_genaabning_af_idraets-_og_foreningsliv_7._juni.pdf

   

  Anbefalinger fra Foreningen IFFD – Idræts og Fritidsfaciliteter i Danmark

  https://www.iffd.dk/nyheder/folketinget-tillader-al-indendors-idraet

   

  Retningslinjer fra DGI, DIF og Firmaidrætten

  https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

   

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  https://www.sst.dk/da/corona

   

  Dansk Oplysnings Forbund

  Anbefalinger fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF)

  læs mere
 • Til aftenskoler i Rebild Kommune

  Fase 2 genåbningen udvides pr. 27. maj til også at omfatte dele af det folkeoplysende indendørs område. Aftenskoler kan dermed åbnes under sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Genåbningen betyder således ikke, at aftenskolerne kan gennemføre undervisning med videre, som før nedlukningen, da der vil være restriktioner, der skal overholdes. Retningslinjerne kan findes på følgende link Hvis I benytter kommunale lokaler, skal I kontakte den pågældende pedel/serviceleder for gældende retningslinjer ved benyttelse af lokalet. Den politiske aftale giver mulighed for at genåbne, men det er ikke et krav, at man genåbner. Genåbningen har ikke betydning for, hvorvidt man kan benytte hjælpepakker eller kompensation for tabt deltagerbetaling. Indendørs idræts- og foreningsliv er ikke omfattet af genåbningen d 27. maj. Retningslinjerne omfatter ikke idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport. Aftenskolerne må derfor ikke afholde undervisning med dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport. Har du spørgsmål bedes du kontakte undertegnet. Venlig hilsen Michael Hansen Assistent Tlf.: 99 88 77 15 læs mere
 • Til foreninger i Rebild Kommune

  Regeringen og folketingets partier har d. 7. maj 2020 indgået aftale om genåbningens fase 2, som

  bl.a. indeholder åbning for udendørs Idræts- og foreningsliv.

  Af aftalen fremgår det, at genåbningen sker inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer om

  fysisk afstand, god hygiejne og det generelle forsamlingsforbud på mere end 10 personer.

  Foreninger kan derfor fra nu af genoptage deres aktiviteter i udendørs faciliteter under overholdelse af Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer.

  Det er den enkelte forenings ansvar at tilrettelægge aktiviteterne, så de lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og DIF, DGI og DBU’s fælles anbefalinger.

  Ifølge den eksisterende bekendtgørelse er klubhuse fortsat lukkede, hvilket også indebærer toilet og badefaciliteter.

   

  Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer

  https://www.sst.dk/da/corona

  Sundhedsstyrelsens plakat om udendørs idræt

  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakat_Til-dig-der-traener-udendoers

  DIF og DGIs fælles retningslinjer om udendørs idræt

  https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/dif-s-og-s-dgi-s-tilpasser-s-anbefalinger-s-om-s-udendorsidraet

  DBU’s retningslinjer for genoptagelse af fodboldaktiviteter

  https://www.dbujylland.dk/klubben/corona-status-og-anbefalinger/

  læs mere