• Til folkeoplysende aftenskoler i Rebild Kommune

  Covid-19 situationen og de tiltag regeringen har foretaget for at inddæmme smitten, påvirker os alle sammen, også jer og jeres aftenskoleliv. Vi har i forvaltningen i den forbindelse fået nogle henvendelser og spørgsmål.

   Lige nu kan Rebild Kommune forsikre jer om at:

  • I har fået udbetalt jeres 1. rate lokaletilskud aconto 1. januar 2020
  • I aftenskoler, som selv administrerer løn til undervisere, har fået udbetalt jeres 1. rate løntilskud aconto d. 1. januar 2020.
  • 2. rate lokaletilskud bliver uændret udbetalt aconto 1. juli 2020
  • 2. rate løntilskud til I aftenskoler, som selv administrerer løn til undervisere, bliver uændret udbetalt d. 1. juli 2020  
  • Indsendelse af tilskudsregnskab og de andre skemaer som normalt indsendes d. 1. april udskydes på ubestemt tid, da det naturligvis er vanskeligt for jer at gennemføre jeres generalforsamling.
  • Vi udbetaler løbende pensionisttilskud for 2019 på baggrund af jeres indsendte skemaer (som normalt indsendes d. 1. april), når I får mulighed for indsende skemaet til os.

  Rebild Kommune har selvfølgelig en interesse i, at der også på den anden side af sundhedskrisen findes et sundt og velfungerende aftenskoleliv i Rebild Kommune. Hvorfor vi naturligvis følger regeringens linje om på bedst mulig måde at holde hånden under både aftenskoler, de frivillige foreninger og idrætshaller.

  D 15. april vil Kultur- og Fritidsudvalget drøfte situationen yderligere. I vil efterfølgende blive orienteret både på mail og via foreningsportalen.       

  Hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp, er I som altid velkommen til at kontakte os.

  Mads Rasmussen (udviklingskonsulent – Idræt og Fritid) på mara@rebild.dk eller telefon 20671645

  Michael Hansen (administrativ medarbejder) på miha@rebild.dk eller telefonen 99887715

  læs mere
 • Til selvejende haller i Rebild Kommune

  Covid-19 situationen og de tiltag regeringen har foretaget for at inddæmme smitten, påvirker os alle sammen - også jer ude i hallerne. Vi har i forvaltningen, i den forbindelse, fået nogle henvendelser og spørgsmål.  

  Lige nu kan Rebild Kommune forsikre jer om at:

  • Driftstilskud samt kommunalråderet udbetales til hallerne som normalt, og disse tilskud berøres således ikke af Covid-19.
  • Udbetalingen af foreningernes aktivitetstilskud sker uændret d 1. april 2020
  • Foreningerne har modtaget lokaletilskud aconto d 1. januar 2020 og vil uændret få udbetalt lokaletilskud aconto 1. juni 2020.

   

  Rebild Kommune har selvfølgelig en interesse i at der, også på den anden side af sundhedskrisen, findes et sundt og velfungerende forenings-, hal- og idrætsliv i Rebild Kommune. Hvorfor vi naturligvis følger regeringens linje om på bedst mulig måde at holde hånden under både foreninger og idrætshaller.

  D 15. april vil Kultur- og Fritidsudvalget drøfte situationen yderligere. I vil efterfølgende blive orienteret. Derudover opfordrer Rebild Kommune til at I holder jer orienteret om regeringens hjælpepakker mv.

  Hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp, er i som altid velkommen til at kontakte os.

  Mads Rasmussen (udviklingskonsulent – Idræt og Fritid) på mara@rebild.dk eller telefon 20671645

  læs mere
 • Til folkeoplysende idrætsforeninger i Rebild Kommune

  Covid-19 situationen og de tiltag regeringen har foretaget for at inddæmme smitten, påvirker os alle sammen, også jer og jeres foreningsliv. Vi har i forvaltningen i den forbindelse fået nogle henvendelser og spørgsmål.

   Lige nu kan Rebild Kommune forsikre jer om at:

  • I har fået jeres lokaletilskud aconto 1. januar 2020
  • Udbetaling af aktivitetstilskud og tilskud til leder- træneruddannelse sker uændret d 1. april 2020
  • Lokaletilskud bliver uændret udbetalt aconto 1. juni 2020
  • Indsendelse af tilskudsregnskab (normalt 1. april), udskydes på ubestemt tid, da det naturligvis er vanskeligt for jer at gennemføre jeres generalforsamling.
  • Til jer der er bekymret for jeres udendørsarealer (fodboldbaner mv); driftsenheden, som blandt andet klipper græsset på fodboldbanen er sendt hjem. Lige så snart der er mulighed for det, vil de tage fat på arbejdet igen

  Rebild Kommune har selvfølgelig en interesse i at der, også på den anden side af sundhedskrisen, findes et sundt og velfungerende foreningsliv i Rebild Kommune. Hvorfor vi naturligvis følger regeringens linje om på bedst mulig måde at holde hånden under både foreninger og idrætshaller.

  D 15. april vil Kultur- og Fritidsudvalget drøfte situationen yderligere. I vil efterfølgende blive orienteret både på mail og via foreningsportalen.       

  Hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp, er i som altid velkommen til at kontakte os.

  Mads Rasmussen (udviklingskonsulent – Idræt og Fritid) på mara@rebild.dk eller telefon 20671645

  Camilla Framnes-Larsen (administrativ medarbejder) på cafr@rebild.dk eller telefon 99887716

  læs mere
 • Vedrørende indsendelse af tilskudsregnskab mm.

  Til foreninger og aftenskoler

  Vi er i en situation lige nu, som vi ikke har stået i før. Det betyder naturligvis også noget for jer og jeres frister for at indsende tilskudsregnskab mm.
  Normalt indsender i tilskudsregnskab, årsregnskab mm. til os den 1 april.

  Grundet den særlige situation vi står i lige nu, ved vi godt,  at I naturligvis ikke kan gennemføre jeres generalforsamlinger og få underskrevet skemaer mm.   

  Det betyder derfor, at vi udskyder fristen for ovenstående på ubestemt tid. Så snart vi ved mere, hører vi fra os.
  Hvis I allerede er klar til at indsende, så må i meget gerne gøre det.
  Foreninger:

  Alle de folkeoplysende frivillige foreninger skal indsende tilskudsregnskabet via. foreningsportalen. Dette har I stadigvæk mulighed for at gøre med alle bilag. I kan derefter eftersende jeres årsregnskab og underskriftsark. I vedhæfter blot et blankt dokument ved underskriftsark og årsregnskab.


  Aftenskoler:

  Alle folkeoplysende aftenskoler skal stadig indsende skemaerne til cskf@rebild.dk.


  Hvis I har brug for hjælp og eller har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte en af os.

  For aftenskoler kontakt Michael på miha@rebild.dk eller telefon 9988 7715 og for foreninger, kontakt Camilla på cafr@rebild.dk eller telefon 9988 7716.

   

  Pas på jer selv derude.

  Venlig hilsen

   

  Michael Hansen og Camilla Framnes

  læs mere
 • Til selvejende svømme- og idrætshaller i Rebild Kommune

  Den offentlige sektor i Danmark lukker ned som et led i bekæmpelsen af Corona-smitten. Det har en lang række konsekvenser, for jer, som Rebild Kommune selvfølgelig forholder sig til. Vi vil løbende holde jer opdateret med relevant information og forsøge at svare på de spørgsmål I måtte have.

  Selvejende institutioner

  Som selvejende institution er det jeres ansvar, at vurderer situationen og handle herefter. Rebild Kommune opfordrer til, at I følger relevante myndigheders anbefalinger og i øvrigt orienterer jer blandt andet på www.coronasmitte.dk.

  Driftstilskud og Kommunal råderet

  Nedlukningen af skoler og institutioner vil ikke få konsekvenser for betalingen af kommunal råderet eller driftstilskud indtil videre til og med d 29/3-20.

  Den kommende tid

  Situationen ændrer sig hele tiden og det er derfor også svært at melde noget konkret ud til jer på nuværende tidspunkt. Jeg vil opfordre jer til, at kontakte mig hvis I har spørgsmål. Jeg noter og forholder mig selvfølgeligt til jeres henvendelser og vil samle op med en fælles udmelding til jer.

  Venlig hilsen

  Mads Rasmussen
  Udviklingskonsulent - Idræt og Fritid
  Tlf.: 99887712
  Mobil: 20671645

   

  læs mere