• Skal din forening søge Lokaletilskud for 2021

  Så er det nu, der er åbnet op for at din forening kan søge om Lokaletilskud for 2021. 

  Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler, læs om tilskudsreglerne i Rebild Kommunes regelsæt her. 

  Lokaletilskuddet søges igennem jeres foreningsporfil her på foreningsportalen ved at logge ind. 

  Ansøgningsfristen er den 2. november 2020 kl. 12.00. 

  Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Camilla Framnes på telefon 9988 7716 eller mail Cafr@rebild.dk. 

   

  læs mere
 • Frivillig Fredag – en fest for de frivillige

  Se med i morgen Fredag d. 25/9 2020 kl. 16.30 på www.rebild.dk

  Hvert år den sidste fredag i september fejrer Rebild Kommune alle de frivillige ildsjæle, der året rundt gør en stor indsats for fællesskabet og livsglæden i hele kommunen. Temaet for årets Frivillige Fredag er Bæredygtige fællesskaber.

  Men i en tid, hvor Coronaen sætter sit præg overalt, skulle Frivillig Fredag nytænkes. Programmet og festen for de frivillige var allerede planlagt, men kunne ikke gennemføres i en stor forsamling. Derfor har vi lavet en digital løsning, så vi fastholder fejringen af frivilligheden og kan give noget tilbage til alle de frivillige kræfter her i kommunen.

  Klik ind på rebild.dk i morgen kl. 16.30, hvor I kan se programmet.

  læs mere
 • Fritidsrådets generalforsamling

  Kære foreninger og aftenskoler

   

  I modtog i sidste uge en invitation til generalforsamling i Rebild Kommunes Fritidsråd (se nedenfor).

  Grundet de skærpede Covid-19 retningslinjer er vi desværre (IGEN, IGEN) nødsaget til at udskyde generalforsamlingen.

   

  Det er selvsagt enormt frustrerende, da både jeg, Rådet og Rebild Kommune har en brændende interesse i at have et stærkt, initiativrigt og hårdt arbejdede Råd til gavn for hele foreningslivet i Rebild Kommune.

   

  Ambitionerne må dog vente. Jeg har i samråd med Fritidsrådet besluttet, at udskyde generalforsamlingen til foråret 2021, hvorfor det siddende Råd vil nødstyre indtil da.

  Jeg håber meget på, at situationen ikke vil tage gnisten fra jer og særligt dem af jer, som har ønsket at stille op til valg.

   

  Til foråret vil hele det siddende råd, grundet ovenstående beslutning, være på valg. Jeg vil gøre mit allerbedste for, at generalforsamlingen til foråret 2021 bliver en succes, og at vi kan få sammensat et stærkt, arbejdsomt og ambitiøst Fritidsråd.

   

  Jeg vil holde jer løbende orienteret.

   

  /alt godt  

   

  Med Venlig hilsen

  Mads Rasmussen

  læs mere
 • Til frivillige foreninger, aftenskoler og selvejende idrætsinstitutioner i Rebild Kommune

  Rebild Kommune har de seneste døgn erfaret en stigning i antallet af corona-smittede. Det har betydet, at Rebild Kommune nu kommer ind på ”bekymringslisten” hos Styrelsen for Patientsikkerhed og går i rødt på landkortet i forhold til nye smittede. De nye tilfælde er spredt i kommunen, så der er ikke tale om et enkelt ”hotspot”.

   

  På nuværende tidspunkt er der ingen ændring i de seneste konkrete anbefalinger, men vi gør opmærksom på, at I tager skærpet hensyn og er ekstra opmærksomme på hygiejne, afstand, afspritning mv. og i øvrigt fortsat følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

   

  Skolerne her fortsat åbne døre for foreningslivet og aftenskolerne, under samme retningslinjer, men under skærpet opmærksomhed, hos både foreninger, aftenskoler og skolerne.

   

  Rebild Kommune opfordrer til, at foreninger, skoler og idrætshaller indbyrdes aftaler hvorledes aktiviteter på bedste vis afvikles efter de gældende retningslinjer.

   

  Rebild Kommune vil løbende i tilfælde af relevante ændringer i retningslinjer eller lignende holde foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner orienteret og formidle hvor relevant information findes. Vi opfordrer dog til at foreninger og institutioner også selv holder sig orienteret på blandt andet nedenstående hjemmesider. I øvrigt gør vi opmærksom på, at det er de som afholder aktiviteterne, som er ansvarlig for at retningslinjer overholdes.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor.

   

  Retningslinjer (indendørs) fra Kulturministeriet

  Retningslinjer (udendørs) fra Kulturministeriet

  Retningslinjer fra DGI, DIF og Firmaidrætten

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  Anbefalinger fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF)

  læs mere
 • Til frivillige foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner

  Regeringen og aftalepartierne har den 28.08.20 vedtaget en politisk aftale vedr. genåbning af Danmark. Særligt aftalens pkt. 2, 4,5 og 6 kan være relevante for jer ift støtte og hjælpepakker. 

  Aftalen indeholder bl.a.:

  • Ny pulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. Puljen skal understøtte, at flere nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter bliver gennemført i forbindelse med genåbningen af Danmark. Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger inden for kulturområdet mv, kulturinstitutioner og -organisationer, der laver aktiviteter for dagtilbud og folkeskoler, samt multiarenaer og folkeoplysende foreninger. Ansøgere skal have en årlig omsætning på min. 1 mio. kr. Der kan max støttes med 6 mio. kr. i perioden fra den 1. september – 31. oktober, og puljen vil kunne søges løbende. Der er endnu ikke offentliggjort detaljer omkring ansøgningsproces mv., og det er pt. uklart, i hvilket omfang de kommunale institutioner kan søge puljen.

   

  • 100 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, der administreres af DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF. Midlerne er målrettet breddeorienterede ansøgninger inden for såvel idræt som amatørkultur.

   

  • Flere kompensationsordninger forlænges frem til den 31. oktober 2020: Det gælder bl.a. kompensationsordningerne til arrangører, kompensationsordningerne for faste omkostninger for særligt berørte erhverv. Dertil videreføres kompensationsordninger for selvstændige, kunstnere m.v., som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet. Den midlertidige kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. forlænges også. Der er mulighed for at forlænge ordningerne frem til 31. december.

   

  • Mulighed for kompensation til underleverandører på store begivenheder, hvor arrangøren er en kommune.

   

  I øvrigt gør Rebild Kommune opmærksom på at der ingen ændringer er i forhold til det som Folketingets partier, i forbindelse med genåbningens fase 3, indgik aftale om den 6. juni 2020.

  Fra mandag den 8. juni har idrætsforeninger igen kunne åbne op for indendørs idræt og aftenskoler igen åbne op for indendørs aktiviteter som dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som yoga, dart og tankesport.

  I forlængelse af genåbningen af al indendørs idræt har Kulturministeriet udsendt opdaterede retningslinjer for udendørs idræt. De retningslinjer tillader blandt andet bade- og omklædningsfaciliteter i det omfang, at de rengøres grundigt i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer.

  I forbindelse med genåbning af idrætshaller, svømmehaller og indendørs idræts- og foreningsaktiviteter anbefaler Rebild Kommune, at retningslinjer fra sundhedsmyndighederne følges. 

  Rebild Kommune opfordrer til, at foreninger og idrætshaller indbyrdes aftaler hvorledes aktiviteter på bedste vis afvikles efter de gældende retningslinjer.

  Rebild Kommune vil løbende i tilfælde af relevante ændringer i retningslinjer eller lignende holde foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner orienteret og formidle hvor relevant information findes. Vi opfordrer dog til at foreninger og institutioner også selv holder sig orienteret på blandt andet nedenstående hjemmesider. I øvrigt gør Rebild Kommune opmærksom på, at det er de som afholder aktiviteterne, som er ansvarlig for at retningslinjer overholdes.

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor:

  Retningslinjer (indendørs) fra Kulturministeriet

  https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_21_juli.pdf

  Retningslinjer (udendørs) fra Kulturministeriet

  https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_udendoers_idraets-_og_foreningsliv_21_juli.pdf

  Retningslinjer fra DGI, DIF og Firmaidrætten

  https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  https://www.sst.dk/da/corona

  Dansk Oplysnings Forbund

  Anbefalinger fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF)

  læs mere