• Ansøg om aktivitetstilskud, samt Leder, træner og instruktøruddannelse

  Skal din forening søge om Aktivitetstilskud?(Aktivitetstilskud er et tilskud til medlemmer under 25 år.)

  Der er nu åbnet op for at ansøge om aktivitetstilskud 2021, ansøgningsfrist for at ansøge er den 4 februar kl. 12.00. 

  Skal din forening søge om tilskud til Leder, træner og instruktøruddannelse for 2020? (Der gives tilskud til kursusudgifter, opholds- og rejseudgifter for enkeltpersoner.)

  Der er nu åbnet op for at ansøge om aktivitetstilskud 2021, ansøgningsfrist for at ansøge er den 4 februar kl. 12.00. 

  Begge tilskud søges via. jeres foreningsprofil her på foreningsportal. 

  Hvis I har spørgsmål og eller brug for hjælp, så kontakt mig Camilla Framnes tlf. 25105769 eller på mail cafr@rebild.dk

   

  læs mere
 • Skærpede restriktioner for fritidslivet

  Restriktionerne fra de 69 kommuner udbredes nu til at gælde alle kommuner fra onsdag d 16. december kl. 16.00.

  Restriktionerne gælder ind til videre til 3. januar 2021.

  Rebild Kommune bakker naturligvis fortsat op om myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod de stigende smittetal.

  Som tidligere anbefaler Rebild Kommune institutioner, foreninger og aftenskoler til at søge specifikke anbefalinger hos de relevante myndigheder og hovedorganisationer.

   

  Konkret indebærer de nye restriktioner for jer at:

  • Al indendørs idræt og foreningsaktivitet lukkes ned
  • Udendørs idræt kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges
  • Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder
  • Se blandt andet de gældende retningslinjer på www.dif.dk/corona og www.dgi.dk/corona

   

  Nedlukningen af indendørs foreningsaktiviteter gælder både i kommunale, private og kommercielle faciliteter, ligesom det omfatter både individuelle aktiviteter, holdaktiviteter og stævne- og turneringsaktiviteter.
  Det er fortsat muligt at gennemføre træningsaktiviteter udendørs, så længe forsamlingsforbuddet på max 10 personer inkl. træner og øvrige retningslinjer overholdes.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor:

   

  Seneste nyt på

  https://coronasmitte.dk/

  Sundhedsministeriets oversigt over gældende og nye retningslinjer

  https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf

  DGIs anbefalinger til foreninger
  www.dgi.dk/corona

  DOFs anbefalinger – primært til aftenskoler:

  https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/

   

  læs mere
 • Tilbud om webinar

  Sundhedsstyrelsen afholder i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration et webinar den. 10. december 2020 kl. 16.00-18.00 om COVID-19 og etniske minoriteter. Webinaret er både for ansatte/lønnede medarbejdere i civilsamfundsorganisationer, der arbejder med målgruppen og nøglefrivillige fra foreninger, der på forskellig vis er i tæt dialog med borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Formålet med webinaret er at give frivillige aktuel viden og svar på nogle af de spørgsmål, man kan få som frivillig. Samtidig vil vi lægge op til erfaringsudveksling om de lokale indsatser, der foregår og både de udfordringer og succeser man oplever lokalt. 

  Tilmeld dig her:

  https://frivillighed.dk/kurser/webinar-for-frivillige-om-covid-19-og-etniske-minoriteter

  læs mere
 • Til foreninger og selvejende haller i Rebild Kommune

  Regeringen har indført nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. oktober og fire uger frem. 

  Forsamlingsforbuddet er fra mandag den 26. oktober sænket fra 50 til 10 personer, mens det fra på torsdag den 29. oktober bliver et krav, at der bæres mundbind eller visir, når man færdes i indendørs idrætsfaciliteter og i øvrige kulturinstitutioner.

   

  Rebild Kommune bakker naturligvis op om myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod de stigende smittetal. Vi opfordrer jer foreninger og haller til at fastholde fællesskaberne med respekt for de nye regler og retningslinjer.

  Som tidligere anbefaler Rebild Kommune institutioner, foreninger og aftenskoler til at søge specifikke anbefalinger hos de relevante myndigheder og hovedorganisationer.

   

  Forbud mod at forsamles mere end 10 personer

  Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer. Dog fritages børn og unge for det sænkede forsamlingsforbud. For børn og unge under 21 år fastholdes forsamlingsforbuddet på 50 personer inkl. evt. ansvarlige personer, som er ældre end 21.

   

  Svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for ophold og færdsel på tværs af aldersgrupper. Det vil sige, at man som hidtil opererer med et arealkrav. Er der tale om et arrangement eller en aktivitet som f.eks. holdtræning, må der til gengæld maksimalt være 10 personer til stede.

   

  Mundbind

  Fra torsdag den 29. oktober bliver det et krav, at personer over 12 år bærer mundbind eller visir, når de færdes i indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om mundbund gælder ikke, når man sidder ned. Der er ikke krav om mundbild under selve idrætsaktiviteten.

  Derudover
  Skolerne har fortsat åbne døre for foreningslivet og aftenskolerne, men under skærpet opmærksomhed, hos både foreninger, aftenskoler og skolerne. Rebild Kommune opfordrer til, at foreninger, skoler og idrætshaller indbyrdes aftaler hvorledes aktiviteter på bedste vis afvikles efter de gældende retningslinjer.

   

  I tilfælde af relevante ændringer i retningslinjer eller lignende vil vi holde foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner orienteret og formidle hvor relevant information findes. Vi opfordrer dog til at foreninger og institutioner også selv holder sig orienteret på blandt andet nedenstående hjemmesider. Vi orienterer jer naturligvis også løbende om hjælpepakker og -puljer. I øvrigt gør vi opmærksom på, at det er de som afholder aktiviteterne, som er ansvarlig for at retningslinjer overholdes.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor:

   

  Seneste nyt på:

  https://coronasmitte.dk/

   

  Sundhedsministriets oversigt over gældende og nye retningslinjer

  https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf

   

  DGIs anbefalinger til foreninger
  www.dgi.dk/corona

   

  IFFDs Anbefalinger – primært til haller

  https://www.iffd.dk/nyheder/nye-restriktioner-for-landets-idraets-og-fritidsfaciliteter

   

  DOFs Anbefalinger – primært til aftenskoler:

  https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/

  læs mere
 • Skal din forening søge Lokaletilskud for 2021

  Så er det nu, der er åbnet op for at din forening kan søge om Lokaletilskud for 2021. 

  Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler, læs om tilskudsreglerne i Rebild Kommunes regelsæt her. 

  Lokaletilskuddet søges igennem jeres foreningsporfil her på foreningsportalen ved at logge ind. 

  Ansøgningsfristen er den 2. november 2020 kl. 12.00. 

  Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Camilla Framnes på telefon 9988 7716 eller mail Cafr@rebild.dk. 

   

  læs mere