• Til foreninger, aftenskoler og selvejende haller i Rebild Kommune

  Mange af restriktionerne ifm. covid-19 er udfaset eller lempet, men hvad gælder stadig?
  Orientér jer i vedhæftede..

  De vigtigste stikord;

  -Indret jer så tiden med tæt kontakt mindskes

  -Lav lokale aftaler om, hvem som sikrer kontinuerlig rengøring af fælles kontaktpunkter

  -Rengør udstyr (bolde, redskaber osv.) løbende eller efter brug

  -Der er stadig krav om coronapas (over 18 år) i trænings-/fitnesscentre (tjekkes ved stikprøvekontrol)

  -Forsamlingsloftet er 500 personer – både indendørs og udendørs. Visse større arrangementer er dog undtaget 

   

  Retningslinjer for udøvende idræts- og foreningsaktiviteter

  QA - Landsdækkende 

  Retningslinjer for publikumsrettede

   

  læs mere
 • Nyt vedr. Coronarestriktionerne

   

  Fredag den 21. maj lempes coronarestriktionerne yderligere og dermed kan hele foreningsidrætten åbne igen.

  Rebild Kommune opfordrer til at alle foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner orienterer sig ved deres respektive hovedforbund for mere specifikke retningslinjer og relevante myndigheder. I øvrigt henviser vi til retningslinjerne fra kulturministeriet som er vedhæftet denne mail.

  Fra fredag den 21. maj gælder følgende:

  Indendørs idræt:

  • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper
  • Kontaktsport er tilladt for alle aldersgrupper
  • Forsamlingsloftet er 50 personer

  Coronapas:

  • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere, instruktører og undervisere
  • Foreningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet udføre stikprøve – dermed er foreningerne fritaget for systematisk tjek af coronapas. Fitnesscentre og lignende er dermed heller ikke nødsaget til at have bemanding i hele åbningstiden.

   

  Udendørs idræt:

  • Forsamlingsloftet er 100 personer. Både udøvere, trænere, dommere og tilskuere tæller med i det samlede antal.

   

   For siddende forsamlinger (herunder generalforsamlinger) gælder følgende:

   

  • Der gælder igen særlige regler for siddende forsamlinger – fx generalforsamlinger.
  • Max 1000 deltagere – dog sektionsopdelt i 500 personer pr. sektion
  • Arealkrav på 2 m2 pr. person og afstandskrav på 1 meter mellem de siddende
  • Der er krav om coronapas

   

  I er altid velkommen til at kontakte os hvis I skulle have tvivlsspørgsmål og vi vil fortsat løbende formidle udmeldinger og nyheder fra relevante aktører.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor og vil løbende opdateres:

   

  coronasmitte.dk

  Sådan håndterer du coronakrisen i foreningen (dgi.dk)

  https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

  Særligt til aftenskoler:

  https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/

   

   

  læs mere
 • Tid til at indsende lokaletilskudsregnskab samt årsregnskab for 2020

  Nu er der åbnet op for indsendelse af Lokaletilskudsregnskab 2020, via. www.forening.rebild.dk.

  For alle der har modtaget lokaletilskud i 2020, skal indsende regnskab på dette inden d. 1 april 2021 kl. 23.59.

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Rebild Kommune, skal indsende årsregnskab underskrevet af den samlede bestyrelse, som også indsendes via. lokaletilskudsregnskab ´formularen` (også selv om man ikke har modtaget lokaletilskud). Det betyder blot at i udfylder medlemstal og vedhæfter årsregnskabet i bunden og indsender + underskrifter med NemID. 

  Husk at opdaterer kontaktoplysningerne på foreningsportalen, hvis der er sket ændringer i forhold til formand, kasserer og kontaktperson.

  Hvis I grundet Covid-19 ikke har kunne afholde generalforsamling, skriver I til undertetgnet og eftersender årsregnskabet  pr. mail cafr@rebild.dk.

  Som tidligere skrevet ud, afholder jeg kassererkursus online på de 2 nedenstående datoer.

  • Den 4 marts kl. 16.00, tilmeld dig til online kassererkursus til cafr@rebild.dk – skriv hvilken dag du tilmelder dig ( Derefter modtager du link, til undervisningen).
  • Den 11 marts kl. 19.30, tilmeld dig til online kassererkursus til cafr@rebild.dk – skriv hvilken dag du tilmelder dig ( Derefter modtager du link, til undervisningen).

  Hotline

  • Den 30 og 31 marts – support på telefon indtil kl. 22.00 vedr. lokaletilskudsregnskaber.

   

  Hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp, skal i endelig kontakte mig. 

  Med Venlig hilsen

  Camilla Framnes

  Tlf. 25105769/99887716

  Mail: cafr@rebild.dk

   

  læs mere
 • OBS - fællesmøde for foreninger, aftenskoler og haller er udsat til d. 17 februar

  Kære alle foreninger, aftenskoler og haller i Rebild Kommune

  I har tidligere modtaget invitation til fællesmøde.

  Vi har desværre været nødsaget til at flyttet mødet til onsdag den 17. februar.

  Vi håber naturligvis I stadig har lyst og mulighed for at deltage, tilmelding sker via. den mail der er sendt til formand og kasserer. 
  Mødet finder sted over Microsoft Teams onsdag den 17. februar kl. 16.45-18.00

  Mødet har til formål at:

  - Samle og informere om relevante politiske og administrative beslutninger

  - Formidle gode råd og opmærksomhedspunkter til jer

  - Informere om indsendelse af regnskab og tilskud i 2021

  - Give jer mulighed for at stille de spørgsmål i måtte have

  Med venlig hilsen

  Fritidsteamet

  læs mere
 • Nu kan I søge Fritidsrådets Start og Udviklingspulje!

  Alle foreninger indenfor idræts- og fritidsområdet, haller og aftenskoler, samt uorganiserede grupperinger, kan søge puljen, på 150.000 kr.

  Find ansøgningsskemaet og læs mere om puljen på Fritidsrådets udviklingspulje | Rebild kommune

  Grundet Corona og udskydelse af Fritidsrådets generalforsamling har det ikke været muligt at behandle de ansøgninger vi har modtaget i efteråret 2020. De ansøgninger vil naturligvis blive behandlet i denne omgang og der forventes svar inden udgangen af marts.

  Deadline for ansøgning er den 1. marts 2021

  læs mere