Opslag fra Center Kultur og Fritid:

Tid til at indsende lokaletilskudsregnskab samt årsregnskab for 2020