Opslag fra Center Kultur og Fritid:

Har jeres forening modtaget lokaletilskud i 2018?

Hvis jeres forening har modtaget lokaletilskud i 2018, skal der senest den 3 april kl. 13.00, være indsendt lokaletilskudsregnskab.

Krav til regnskab og dokumentation

Regnskab for tilskudsberettigede udgifter til lokaler og lejrpladser indsendes efter afsluttet tilskudsregnskabsår.

Der skal sendes regnskab ind via. foreningsportalen, igennem foreningens egnen profil.

Der skal indsendes dokumentation på samtlige udgifter foreningen har modtaget lokaletilskud til i 2018.

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkommen til at kontakte Camilla Framnes telefon. 9988 7716 og eller på mail cafr@rebild.dk