Støvring-Sørup Lokalråd

 

Beskrivelse

 

Støvring-Sørup Lokalråd er medvirkende til at styrke nærdemokratiet i de to byer.

Lokalrådet fungerer som lokalt, samlende råd, der koordinerer og erfaringsudveksler, så Støvring og Sørup kan få en ny og bedre platform for borgerdrevne aktiviteter.

Lokalådet arbejder med konkrete projekter i Støvring og Sørup som fx videreudviklingen af HavnBYfesten.

Borgere og foreninger kan ansøge Støvring-Sørup Lokalråd om midler til mindre projekter, aktiviteter eller anskaffelser, som har værdi for flere.

Kontakt oplysninger

Støvring-Sørup Lokalråd

9530 Støvring

Bavnebakken 27

CVR nr.: 

 

Kontaktperson:  Pia Bøgelund Ravnholt

Email: piabravnholt@hotmail.com

Tlf.: 30591113

 

Kontaktpersoner

 

Kort