Opslag fra Center Kultur og Fritid:

Til foreninger og selvejende haller i Rebild Kommune