Opslag fra Center Kultur og Fritid:

Fritidsrådets generalforsamling