Opslag fra Center Kultur og Fritid:

Udvidet foreningspulje til sommeraktiviteter for børn i Rebild Kommune