Opslag fra Center Kultur og Fritid:

Skal du søge Lokaletilskud til din forening?

Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler. Dog kan nye ansøgninger om lokaletilskud afslås, hvis der kan anssvises et egnet offentlig lokale.

Generalt for lokaletilskud gælder:

  • Puljen fordeles forholdsmæssig på baggrund af indsendt budget. Dvs. at der ikke er en fast tilskudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65% til medlemmer under 25 år.
  • Der foretages reduktion af tilskuddet for medlemmer over 25 år, for de der har udgifter til egne lokaler, øvrige lokaler og til driftsudgifter, som renter, skatter, forsikringer og afgifter, ordinær vedligeholdlse, opvarmning, belysning og Renøgring. Hvis du har udgifter til hal og svømmehal, bliver du ikke reduceret i medlemmer over 25 år. Reduktionen beregnes i forhold til kontingentbetalende medlemmer. De første 25% er "gratis".
  • Tilskud udbetales a conto 2 gange årligt. Endelig afregning sker i efterfølgende år mod forevisning af samtlige dokumenterede tilskudsberettiede udgifter, samt oplysninger om antallet af kontingentbetalende medlemmer over og under 25 år. I forbindelse med årsopgørelsen sker der endelig beregning af årets lokaletilskudsprocent.
  • Afregning af difference mellem acontoudbetaling og årsopgørelse sker som udgangspunkt i forbindelse med udbetaling af det efterfølgende års 2. a conto rate.
  • Center Sundhed, Kultur og Fritid kan nedsætte lokaletilskuddet, hvis man skønner, at udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere. Afgørelsen kan klages til Kultur- og fritidsudvlaget.
  • Der yders ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlig entregivende arrangemeneter eller til arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil.
  • Tilskudsregnskabsåret er 1/1 - 31/12.

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til ansøgning om Lokaletilskud 2020, er du velkommen til at tage kontakt til Camilla Framnes tlf. 9988 7716, mail: cafr@rebild.dk