Opslag fra Center Kultur og Fritid:

Men´s Health Week

I uge 24 afholdes den internationale kampagne ”Mens Health Week”, som vi, i sundhedscentret vanen tro, støtter op omkring. Dette gør vi ved forskellige tiltag og arrangementer i selve ugen og ved at skabe fokus på disse, i ugerne op til.
Til Mens Health Week er mændenes sundhed i fokus – så det er fokuspunktet for arrangementerne.

I år har vi fået den idé, at inddrage nogle af kommunens mange foreninger, således at vi ved fælles kraft og samarbejde, kan skabe opmærksomhed på alle de fantastiske tilbud som kommunen udbyder. Hvis vi kan få flere borgere til at benytte foreningslivets mange facetter, ser vi som kommune også en stor gevinst i dette.

Vores tanke er, at mænd i Rebild Kommune skal have mulighed for – i denne uge - at tilmelde sig nogle ’åbent-hus-arrangementer’, hvor man som forening, kan lægge en aktivitet ind og derved skabe opmærksomhed om foreningen og eventuelt hverve nye medlemmer/deltagere.
Det kunne eksempelvis være intro til nye medlemmer/deltagere i kombination med vante aktiviteter eller løsrevne arrangementer for nybegyndere – eller noget helt tredje. Vi ser meget gerne hvis I vil byde ind med et event/arrangement/åbent hus?

Vi påtænker at lave fælles PR og vil meget gerne inddrage jeres forening, hvis i skulle ønske at støtte op omkring dette.

Vi ønsker , at I ser relevansen og mulighederne i samarbejdet, og glæder os til at høre fra jer. 

Ved interesse, kan I henvende jer til Mads Nielsen, fysioterapeut, Rebild Kommune på:
Mail: Madn@rebild.dk  eller tlf. 41 77 62 86 senest mandag d. 11. marts

Vi forventer at indkalde til et samarbejdsmøde på sundhedscentret efter svarfristens udløb, hvor der kan drøftes ideer og muligheder.

Med venlig hilsen,
Teamet bag MHW Rebild 2019