Opslag fra Center Kultur og Fritid:

Fritidsrådets udviklingspulje

Så er det igen muligt at søge støtte til nye aktiviteter og videreudvikling af eksisterende særligt gode aktiviteter.

Alle foreninger indenfor idræts- og fritidsområdet, haller og aftenskoler samt uorganiserede grupperinger kan søge puljen, der er på 150.000 kr. årligt.

Klik ind på https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/fritidsraadet/fritidsraadets-udviklingspulje for at finde ansøgningsskema og nærmere info om ansøgningsproceduren.