• Til foreninger, aftenskoler og selvejende haller i Rebild Kommune

  Vedrørende beregning af tilskud i 2021

  Den 13. januar vedtog Kultur- og Fritidsudvalget i Rebild Kommune at tilskud til foreninger og aftenskoler kan bygge på tal for 2019. 

  Se beslutningen her

  Beslutningen betyder at:

  1) Foreninger og aftenskoler skal stadig indberette som de plejer med de faktisk tal for 2020 (Forvaltningen har behov for at se de faktisk 2020 tal og forvaltningen vil derpå regulere tilskuddet til foreningen så frem 2019-tal er højere end 2020-tal)

  2) Foreninger kan som minimum få lokaletilskuddet udregnet efter de aktivitetstimer de havde i 2019, forudsat de har haft udgiften til lokalerne.

  3) Hvis en forening har flere aktivitetstimer i 2020, end de havde i 2019, får de udregnet tilskuddet på baggrund af deres aktivitetstimer i 2020.

  4) Hvis en forening har haft medlemsnedgang i 2020, vil medlemstallet for 2019 benyttes.

  Til aftenskoler

  Aftenskoler der ikke har haft aktivitet nok til at opretholde deres bevilligede tilskud for 2020, vil som minimum få et tilskud svarende til det tilskud, som de var berettiget til i 2019. Hvis de har haft mere aktivitet i 2020, end i 2019, får de tilskud herefter.

  Aftenskoler kan fortsat indsende løn- og timesedler selvom undervisninger er aflyst. Aftenskolen skal dog være opmærksom på, ved den halvårlige afregning, at der som altid skal tilbage betales 2/3 af lønnen.

  Beslutningen supplerer de stadig gældende regler om at:

  1. Foreningerne kan modtage lokaletilskud, også selvom de ikke er aktive og benytter deres lokaletider, og lokaletilskud berøres således ikke af Covid-19.

  2. Aftenskoler får tilskud til løn til underviserne. De aftenskoler der har udbetalt løn til undervisere/skoleledere, har fortsat fået tilskud til lønnen, selvom de ikke har haft aktivitet. Dem der ikke har udbetalt løn, har ikke fået tilskud til de aflyste timer.

  Fællesmøde for foreninger og aftenskoler om Covid-19-situationen i 2021 (i uge 6)

  Der planlægges lige nu et fælles online møde for alle foreninger, aftenskoler og selvejende haller. Mødet har til formål at 1) opsummere og samle information til jer fra forvaltningen og 2) at tage temperaturen på jer og jeres forenings oplevelser, samt besvare de spørgsmål I måtte have i forbindelse med covid-19 situationen.

  Forventeligt vil mødet finde sted online torsdag den 11. februar kl 17-18. I vil snarest modtage mere information om dette. 

  læs mere
 • Til foreninger, aftenskoler og selvejende haller i Rebild Kommune

  Vedrørende beregning af tilskud i 2021

  Den 13. januar vedtog Kultur- og Fritidsudvalget i Rebild Kommune at tilskud til foreninger og aftenskoler kan bygge på tal for 2019. 

  Se beslutningen her

  Beslutningen betyder at:

  1) Foreninger og aftenskoler skal stadig indberette som de plejer med de faktisk tal for 2020 (Forvaltningen har behov for at se de faktisk 2020 tal og forvaltningen vil derpå regulere tilskuddet til foreningen så frem 2019-tal er højere end 2020-tal)

  2) Foreninger kan som minimum få lokaletilskuddet udregnet efter de aktivitetstimer de havde i 2019, forudsat de har haft udgiften til lokalerne.

  3) Hvis en forening har flere aktivitetstimer i 2020, end de havde i 2019, får de udregnet tilskuddet på baggrund af deres aktivitetstimer i 2020.

  4) Hvis en forening har haft medlemsnedgang i 2020, vil medlemstallet for 2019 benyttes.

  Til aftenskoler

  Aftenskoler der ikke har haft aktivitet nok til at opretholde deres bevilligede tilskud for 2020, vil som minimum få et tilskud svarende til det tilskud, som de var berettiget til i 2019. Hvis de har haft mere aktivitet i 2020, end i 2019, får de tilskud herefter.

  Aftenskoler kan fortsat indsende løn- og timesedler selvom undervisninger er aflyst. Aftenskolen skal dog være opmærksom på, ved den halvårlige afregning, at der som altid skal tilbage betales 2/3 af lønnen.

  Beslutningen supplerer de stadig gældende regler om at:

  1. Foreningerne kan modtage lokaletilskud, også selvom de ikke er aktive og benytter deres lokaletider, og lokaletilskud berøres således ikke af Covid-19.

  2. Aftenskoler får tilskud til løn til underviserne. De aftenskoler der har udbetalt løn til undervisere/skoleledere, har fortsat fået tilskud til lønnen, selvom de ikke har haft aktivitet. Dem der ikke har udbetalt løn, har ikke fået tilskud til de aflyste timer.

  Fællesmøde for foreninger og aftenskoler om Covid-19-situationen i 2021 (i uge 6)

  Der planlægges lige nu et fælles online møde for alle foreninger, aftenskoler og selvejende haller. Mødet har til formål at 1) opsummere og samle information til jer fra forvaltningen og 2) at tage temperaturen på jer og jeres forenings oplevelser, samt besvare de spørgsmål I måtte have i forbindelse med covid-19 situationen.

  Forventeligt vil mødet finde sted online torsdag den 11. februar kl 17-18. I vil snarest modtage mere information om dette. 

  læs mere
 • Ansøg om aktivitetstilskud, samt Leder, træner og instruktøruddannelse

  Skal din forening søge om Aktivitetstilskud?(Aktivitetstilskud er et tilskud til medlemmer under 25 år.)

  Der er nu åbnet op for at ansøge om aktivitetstilskud 2021, ansøgningsfrist for at ansøge er den 4 februar kl. 12.00. 

  Skal din forening søge om tilskud til Leder, træner og instruktøruddannelse for 2020? (Der gives tilskud til kursusudgifter, opholds- og rejseudgifter for enkeltpersoner.)

  Der er nu åbnet op for at ansøge om aktivitetstilskud 2021, ansøgningsfrist for at ansøge er den 4 februar kl. 12.00. 

  Begge tilskud søges via. jeres foreningsprofil her på foreningsportal. 

  Hvis I har spørgsmål og eller brug for hjælp, så kontakt mig Camilla Framnes tlf. 25105769 eller på mail cafr@rebild.dk

   

  læs mere
 • Skærpede restriktioner for fritidslivet

  Restriktionerne fra de 69 kommuner udbredes nu til at gælde alle kommuner fra onsdag d 16. december kl. 16.00.

  Restriktionerne gælder ind til videre til 3. januar 2021.

  Rebild Kommune bakker naturligvis fortsat op om myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod de stigende smittetal.

  Som tidligere anbefaler Rebild Kommune institutioner, foreninger og aftenskoler til at søge specifikke anbefalinger hos de relevante myndigheder og hovedorganisationer.

   

  Konkret indebærer de nye restriktioner for jer at:

  • Al indendørs idræt og foreningsaktivitet lukkes ned
  • Udendørs idræt kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges
  • Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder
  • Se blandt andet de gældende retningslinjer på www.dif.dk/corona og www.dgi.dk/corona

   

  Nedlukningen af indendørs foreningsaktiviteter gælder både i kommunale, private og kommercielle faciliteter, ligesom det omfatter både individuelle aktiviteter, holdaktiviteter og stævne- og turneringsaktiviteter.
  Det er fortsat muligt at gennemføre træningsaktiviteter udendørs, så længe forsamlingsforbuddet på max 10 personer inkl. træner og øvrige retningslinjer overholdes.

   

  Relevante hjemmesider og retningslinjer kan ses nedenfor:

   

  Seneste nyt på

  https://coronasmitte.dk/

  Sundhedsministeriets oversigt over gældende og nye retningslinjer

  https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf

  DGIs anbefalinger til foreninger
  www.dgi.dk/corona

  DOFs anbefalinger – primært til aftenskoler:

  https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/

   

  læs mere
 • Tilbud om webinar

  Sundhedsstyrelsen afholder i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration et webinar den. 10. december 2020 kl. 16.00-18.00 om COVID-19 og etniske minoriteter. Webinaret er både for ansatte/lønnede medarbejdere i civilsamfundsorganisationer, der arbejder med målgruppen og nøglefrivillige fra foreninger, der på forskellig vis er i tæt dialog med borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Formålet med webinaret er at give frivillige aktuel viden og svar på nogle af de spørgsmål, man kan få som frivillig. Samtidig vil vi lægge op til erfaringsudveksling om de lokale indsatser, der foregår og både de udfordringer og succeser man oplever lokalt. 

  Tilmeld dig her:

  https://frivillighed.dk/kurser/webinar-for-frivillige-om-covid-19-og-etniske-minoriteter

  læs mere